برنامه حضور

شنبه        ۸ تا ۱۰، ۱۵:۳۰ تا ۱۷

دوشنبه      ۸ تا ۱۰، ۱۵:۳۰ تا ۱۷

سه شنبه   ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

چهار شنبه   ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

 

تلفن تماس و ایمیل

۰۳۵-۳۱۲۳۲۴۶۵

mirjalili@yazd.ac.ir

m.mirjalili@yahoo.com

آدرس

دانشگاه یزد

ساختمان پردیس فنی مهندسی ۲

دانشکده عمران ، اتاق ۳۱۹

فرم تماس با من

نظرات ، انتقادات ، پیشنهادات و سوالات خود را از طریق فرم زیر با من در میان بگذارید

نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل :
موضوع :
توضیحات :