دستورالعمل و راهنمای طراحی سازه های بتنی- نظام مهندسی استان یزد

برنامه کاربردی دفترچه محاسبات

سمینار واکاوی روش های مهار دیوارهای غیرسازه ای

 

آیین نامه ها و دستورالعمل های خارجی

ASCE 7-22 Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures آیین نامه بارگذاری آمریکا-۲۰۲۲
ASCE 7-16 Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures آیین نامه بارگذاری آمریکا-۲۰۱۶
ACI 318M-19 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary آیین نامه بتن آمریکا-۲۰۱۹
ACI 318M-14 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary آیین نامه بتن آمریکا-۲۰۱۴
AISC 360-22 Specification for Structural Steel Buildings آیین نامه فولاد آمریکا-۲۰۲۲
AISC 360-16 Specification for Structural Steel Buildings آیین نامه فولاد آمریکا-۲۰۱۶
AISC 341-22 AISC Seismic Provisions for Structural Steel Buildings ضوابط لرزه ای سازه های فولادی آمریکا-۲۰۲۲
AISC 341-16 AISC Seismic Provisions for Structural Steel Buildings ضوابط لرزه ای سازه های فولادی آمریکا-۲۰۱۶
AISC 358-16 Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications اتصالات ازپیش تایید شده قابهای خمشی ویژه و متوسط-۲۰۱۶
AISC 358-10 Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications اتصالات ازپیش تایید شده قابهای خمشی ویژه و متوسط-۲۰۱۰
ASCE 41-17 Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings ارزیابی لرزه ای و مقاومسازی سازه های موجود- ۲۰۱۷
ASCE 7-10 Guide Guide to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 راهنمای ضوابط  لرزه ای آیین نامه بارگذاری آمریکا-۲۰۱۰
FEMA P-750 NEHRP Recommended Seismic Provisions ضوابط لرزه ای HEHRP
FEMA P-751 NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design Examples مثال های طراحی لرزه ای
AISC design example DESIGN EXAMPLES Companion to the AISC Steel Construction Manual مثال های طراحی سازه های فولادی
AASHTO 2012 Bridge Design Specifications 6th Ed آیین نامه پل آمریکا-۲۰۱۲
ACI304R-00 Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete راهنمای اختلاط، حمل و ریختن بتن آمریکا

مجموعه مقررات ملی ساختمان

استاندارد ۲۸۰۰- طراحي ساختمان ها در برابر زلزله -ویرایش ۴
پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰- طراحی لرزه اي و اجراي اجزاي غیر سازه اي معماري
  مبحث اول ( تعاریف)- ۱۳۹۲
  مبحث دوم ( نظامات اداری)- ۱۳۸۴
  مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق )- ۱۳۹۲
  مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان )- ۱۳۹۲
  مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان )- ۱۳۹۶
  مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- ۱۳۹۲
  مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان )- ۱۳۹۲
  مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان )- ۱۳۹۸ 
  مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ۱۳۹۲
  مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ۱۴۰۰
  مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- ۱۳۹۲
  مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- ۱۳۹۸
  مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )-۱۳۹۲
 مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )-۱۳۹۹
  مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )-۱۳۹۲
  مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )-۱۴۰۱
  مبحث یازدهم ( طرح و اجرای صنعتی ساختمان ) – ۱۳۹۲
  مبحث یازدهم ( طرح و اجرای صنعتی ساختمان ) – ۱۴۰۰
  مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )- ۱۳۹۲
  مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها )-۱۳۸۲
  مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی )-۱۳۹۱
  مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )- ۱۳۹۲
  مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی )-۱۳۹۱
  مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)-۱۳۸۹
  مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)-۱۳۹۰
  مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی )-۱۳۸۹
  مبحث بیستم (علائم و تابلوها)- ۱۳۸۴
  مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)-۱۳۹۱
  مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)-۱۳۹۲

 

مجموعه نشریات و دستورالعمل های فنی

موضوع کلی عنوان نشریه یا دستورالعمل شماره نشریه
واژه نامه واژه‌نامه بتن Code 414
واژه نامه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور Code 297
سازه های بتنی آیین نامه بتن ایران (آبا)-  (۱۴۰۰)-نشریه ۱۲۰- تحلیل و طراحی Code120(1)- ABA-1400
سازه های بتنی آیین نامه بتن ایران (آبا)-  (۱۴۰۰)-نشریه ۱۲۰- مصالح و اجرا Code120(2)- ABA-1400
سازه های بتنی آیین نامه بتن ایران (آبا)-  (۱۳۸۳)-نشریه ۱۲۰ Code120-ABA-83
سازه های بتنی راهنماي آيين نامه بتن ايران “آبا”-  (۱۳۸۳)- نشريه شماره ۱۲۶ Code 126
سازه های بتنی تفسير بخش اول آئين نامه بتن ايران (آبا) كليات مصالح و مسائل اجرايي- (۱۳۸۱)- نشريه شماره ۱۲۶ Code 126-1
سازه های بتنی تفسير بخش دوم آئين نامه بتن ايران (آبا) اصول تحليلي و طراحي- (۱۳۸۱)-نشريه شماره ۱۲۶ Code 126-2
سازه های بتنی آيين‌نامه طرح و محاسبه سازه‌هاي بتني پيش‌ساخته (۱۳۸۶)- نشريه شماره ۳۸۸ Code 388
سازه های فولادی آيين نامه اتصالات در سازه هاي فولادي (۱۳۸۲)- نشريه شماره ۲۶۴ Code 264
سقف راهنماي اجراي سقفهاي تيرچه و بلوک (۱۳۸۴)- نشريه شماره ۸۲ Code 82
سقف دستورالعمل طراحي و اجراي سقف هاي تيرچه و بلوك تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي و تيرچه هاي فولادي با جان باز نشريه شماره ۵۴۳-۱۳۹۰ Code 543
دیوار دستورالعمل طراحی  و اجرای دیوارهای غیرسازه ای (سازمان نوسازی مدارس)
دیوار راهنماي طراحی لرزه اي دیوارهاي بنایی غیرسازه اي مسلح به میلگرد بستر- ضابطه ۷۲۹ Code 729
اجزای غیر سازه ای معماری پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰- طراحی لرزه اي و اجراي اجزاي غیر سازه اي معماري
دیوارهای غیرسازه ای راهنمای طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیرسازه ای- راهنمای پیوست ششم ۲۸۰۰
نما دستورالعمل طراحي سازه‌اي و الزامات و ضوابط عملكردي و اجرايي نماي خارجي ساختمان‌ها (بازنگري اول)- ۱۴۰۱- نشریه ۷۱۴ Code 714
پل آيين‌نامه طرح پل‌هاي راه و راه‌آهن در برابر زلزله-۱۳۸۷- نشريه شماره ۴۶۳ Code 463
پل آيين‌نامه طرح و محاسبه پل‌هاي بتن‌آرمه-۱۳۸۷-نشريه شماره ۳۸۹ Code 389
پل دستورالعمل طراحي پل‌هاي فولادي-۱۳۸۶- نشريه شماره ۳۹۵ Code 395
پل شناسنامه فني (چک لیست) پل‌ها (۱۳۸۶)- نشريه شماره ۳۶۷ Code 367
مصالح و اجرا مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني تجديد نظر دوم (۱۳۸۳)- نشريه شماره ۵۵ Code 55
بتن دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه (۱۳۸۵)-نشريه شماره ۳۲۷ Code 327
ژئوتکنیک آزمايش هاي تيپ مکانيک خاک (شناسايي و طبقه بندي خاک)-(۱۳۷۲)- نشريه شماره ۱۲۷ Code 127
بهسازی لرزه ای دستورالعمل بهسازي ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول) -(۱۳۹۲)- نشریه ۳۶۰ Code 360
بهسازی لرزه ای دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي آجري متداول موجود- (۱۳۹۶)-نشریه ۷۴۰ Code 740
بهسازی لرزه ای دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بتني متداول موجود-  (۱۳۹۶)-نشریه ۷۴۱ Code 741
بهسازی لرزه ای دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي فولادي متداول موجود- (۱۳۹۶)-نشریه ۷۴۲ Code 742
بهسازی لرزه ای راهنماي روش ها و شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود و جزئيات اجرايي نشريه شماره ۵۲۴ Code 524
بهسازی لرزه ای راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي بهسازي ساختمان هاي بتني موجود با استفاده از مصالح تقويتي FRP (1385)- نشريه شماره ۳۴۵ Code 345
بهسازی لرزه ای راهنماي طراحي و اجراي سيستم هاي جداساز لرزه اي در ساختمان ها نشريه شماره ۵۲۳ Code 523
سازه های خاص آيين نامه سازه هاي فضاکار (۱۳۸۸)- نشريه شماره ۴۰۰ Code 400
سازه های خاص دستورالعمل طراحي، ساخت و اجراي سيستم‌هاي پانل پيش‌ساخته سبك سه بعدي  (۱۳۸۶)- نشريه شماره ۳۸۵ Code 385
سازه های خاص ضوابط عمومي طراحي سازه هاي آبي بتني (۱۳۸۴)- نشريه شماره ۳۱۲ Code 312
سازه های خاص ضوابط و معيارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زميني (۱۳۷۲)- نشريه شماره ۱۲۳ Code 123
سازه های خاص ضوابط طرح و محاسبه ساختمان هاي صنعتي فولادي (۱۳۸۵)- نشريه شماره ۳۲۵ Code 325

کتاب های تخصصی سازه و زلزله

توضیحات نویسنده نام کتاب
کتاب استاتیک مریام ویرایش هشتم James L. Meriam, L. Glenn Kraige, Jeffrey N. Bolton Engineering Mechanics: Statics, SI Version
کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش ششم Beer, Johnston , DeWolf, Mazurek Mechanics of Materials 6th Edition
کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش هفتم Beer, Johnston , DeWolf, Mazurek Mechanics of Materials 7th Edition
واژه نامه مهندسی عمران و ساخت و ساز L. F. Webster The Wiley Dictionary of Civil Engineering and Construction
کتاب طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح Jack Moehle Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings
.
.