دستورالعمل و راهنمای طراحی سازه های بتنی- نظام مهندسی استان یزد

 

آیین نامه ها و دستورالعمل های خارجی

ASCE 7-16 Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures آیین نامه بارگذاری آمریکا-۲۰۱۶
ACI 318M-14 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary آیین نامه بتن آمریکا-۲۰۱۴
AISC 360-16 Specification for Structural Steel Buildings آیین نامه فولاد آمریکا-۲۰۱۶
AISC 341-16 AISC Seismic Provisions for Structural Steel Buildings ضوابط لرزه ای سازه های فولادی آمریکا-۲۰۱۶
ASCE 41-17 Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings ارزیابی لرزه ای و مقاومسازی سازه های موجود- ۲۰۱۷
ASCE 7-10 Guide Guide to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 راهنمای ضوابط  لرزه ای آیین نامه بارگذاری آمریکا-۲۰۱۰
FEMA P-750 NEHRP Recommended Seismic Provisions ضوابط لرزه ای HEHRP
FEMA P-751 NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design Examples مثال های طراحی لرزه ای
AISC design example DESIGN EXAMPLES Companion to the AISC Steel Construction Manual مثال های طراحی سازه های فولادی
AISC 358-10 Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications اتصالات ازپیش تایید شده قابهای خمشی ویژه و منوسط
AASHTO 2012 Bridge Design Specifications 6th Ed آیین نامه پل آمریکا-۲۰۱۲
ACI304R-00 Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete راهنمای اختلاط، حمل و ریختن بتن آمریکا
.
.
.
.
.

کتاب های تخصصی سازه و زلزله

توضیحات نویسنده نام کتاب
کتاب استاتیک مریام ویرایش هشتم James L. Meriam, L. Glenn Kraige, Jeffrey N. Bolton Engineering Mechanics: Statics, SI Version
کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش ششم Beer, Johnston , DeWolf, Mazurek Mechanics of Materials 6th Edition
کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش هفتم Beer, Johnston , DeWolf, Mazurek Mechanics of Materials 7th Edition
واژه نامه مهندسی عمران و ساخت و ساز L. F. Webster The Wiley Dictionary of Civil Engineering and Construction
کتاب طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح Jack Moehle Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings
.
.

مجموعه مقررات ملی ساختمان

استاندارد ۲۸۰۰- طراحي ساختمان ها در برابر زلزله -ویرایش ۴
  مبحث اول ( تعاریف)- ۱۳۹۲
  مبحث دوم ( نظامات اداری)- ۱۳۸۴
  مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق )- ۱۳۹۲
  مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان )- ۱۳۹۲
  مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- ۱۳۹۲
  مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان )- ۱۳۹۲
 مبحث ششم- پیش نویس ۹۶
  مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ۱۳۹۲
  مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- ۱۳۹۲
  مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ویرایش چهارم، چاپ دوم-۱۳۹۲
 مبحث نهم- ویرایش ۹۹
  مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )-۱۳۹۲
  مبحث یازدهم ( طرح و اجرای صنعتی ساختمان ) – ۱۳۹۲
  مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )- ۱۳۹۲
  مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها )-۱۳۸۲
  مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی )-۱۳۹۱
  مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )- ۱۳۹۲
  مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی )-۱۳۹۱
  مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)-۱۳۸۹
  مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)-۱۳۹۰
  مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی )-۱۳۸۹
  مبحث بیستم (علائم و تابلوها)- ۱۳۸۴
  مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)-۱۳۹۱
  مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)-۱۳۹۲

مجموعه نشریات و دستورالعمل های فنی

موضوع کلی عنوان نشریه یا دستورالعمل شماره نشریه
واژه نامه واژه‌نامه بتن Code 414
واژه نامه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور Code 297
سازه های بتنی آیین نامه بتن ایران (آبا)-  (۱۳۸۳)-نشریه ۱۲۰ Code120- ABA
سازه های بتنی راهنماي آيين نامه بتن ايران “آبا”-  (۱۳۸۳)- نشريه شماره ۱۲۶ Code 126
سازه های بتنی تفسير بخش اول آئين نامه بتن ايران (آبا) كليات مصالح و مسائل اجرايي- (۱۳۸۱)- نشريه شماره ۱۲۶ Code 126-1
سازه های بتنی تفسير بخش دوم آئين نامه بتن ايران (آبا) اصول تحليلي و طراحي- (۱۳۸۱)-نشريه شماره ۱۲۶ Code 126-2
سازه های بتنی آيين‌نامه طرح و محاسبه سازه‌هاي بتني پيش‌ساخته (۱۳۸۶)- نشريه شماره ۳۸۸ Code 388
سازه های فولادی آيين نامه اتصالات در سازه هاي فولادي (۱۳۸۲)- نشريه شماره ۲۶۴ Code 264
سقف راهنماي اجراي سقفهاي تيرچه و بلوک (۱۳۸۴)- نشريه شماره ۸۲ Code 82
سقف دستورالعمل طراحي و اجراي سقف هاي تيرچه و بلوك تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي و تيرچه هاي فولادي با جان باز نشريه شماره ۵۴۳-۱۳۹۰ Code 543
دیوار دستورالعمل طراحی  و اجرای دیوارهای غیرسازه ای (سازمان نوسازی مدارس)
پله و میانقاب پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰
پل آيين‌نامه طرح پل‌هاي راه و راه‌آهن در برابر زلزله-۱۳۸۷- نشريه شماره ۴۶۳ Code 463
پل آيين‌نامه طرح و محاسبه پل‌هاي بتن‌آرمه-۱۳۸۷-نشريه شماره ۳۸۹ Code 389
پل دستورالعمل طراحي پل‌هاي فولادي-۱۳۸۶- نشريه شماره ۳۹۵ Code 395
پل شناسنامه فني (چک لیست) پل‌ها (۱۳۸۶)- نشريه شماره ۳۶۷ Code 367
مصالح و اجرا مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني تجديد نظر دوم (۱۳۸۳)- نشريه شماره ۵۵ Code 55
بتن دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه (۱۳۸۵)-نشريه شماره ۳۲۷ Code 327
ژئوتکنیک آزمايش هاي تيپ مکانيک خاک (شناسايي و طبقه بندي خاک)-(۱۳۷۲)- نشريه شماره ۱۲۷ Code 127
بهسازی لرزه ای دستورالعمل بهسازي ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول) -(۱۳۹۲)- نشریه ۳۶۰ Code 360
بهسازی لرزه ای دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي آجري متداول موجود- (۱۳۹۶)-نشریه ۷۴۰ Code 740
بهسازی لرزه ای دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بتني متداول موجود-  (۱۳۹۶)-نشریه ۷۴۱ Code 741
بهسازی لرزه ای دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي فولادي متداول موجود- (۱۳۹۶)-نشریه ۷۴۲ Code 742
بهسازی لرزه ای راهنماي روش ها و شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود و جزئيات اجرايي نشريه شماره ۵۲۴ Code 524
بهسازی لرزه ای راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي بهسازي ساختمان هاي بتني موجود با استفاده از مصالح تقويتي FRP (1385)- نشريه شماره ۳۴۵ Code 345
بهسازی لرزه ای راهنماي طراحي و اجراي سيستم هاي جداساز لرزه اي در ساختمان ها نشريه شماره ۵۲۳ Code 523
سازه های خاص آيين نامه سازه هاي فضاکار (۱۳۸۸)- نشريه شماره ۴۰۰ Code 400
سازه های خاص دستورالعمل طراحي، ساخت و اجراي سيستم‌هاي پانل پيش‌ساخته سبك سه بعدي  (۱۳۸۶)- نشريه شماره ۳۸۵ Code 385
سازه های خاص ضوابط عمومي طراحي سازه هاي آبي بتني (۱۳۸۴)- نشريه شماره ۳۱۲ Code 312
سازه های خاص ضوابط و معيارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زميني (۱۳۷۲)- نشريه شماره ۱۲۳ Code 123
سازه های خاص ضوابط طرح و محاسبه ساختمان هاي صنعتي فولادي (۱۳۸۵)- نشريه شماره ۳۲۵ Code 325